074 2671939

RECHTSGEBIEDEN

Dienstverlening Wibbelink Advocatuur

Zowel particulieren en ondernemers kunnen bij Wibbelink Advocatuur terecht voor op advies op verschillende rechtsgebieden.

Strafrecht en jeugdstrafrecht

Advies bij aanhouding, verhoorbijstand bij de politie, bijstand ter zitting, et cetera.

Personen- en familierecht

Onder andere advies en bijstand bij echtscheidingen, opstellen ouderschapsplan, omgang- en gezagskwesties, kinder- en partneralimentatie.

Jeugdrecht

Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsing van minderjarigen, gesloten plaatsing in een jeugdinrichting, ontzetting uit de ouderlijke macht.

Verplichte Zorg (Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang)

Juridische bijstand bij gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of zorginstelling.

Beschermingsbewind, mentorschap en curatele

Advies en bijstand in geval van conflicten met de beschermingsbewindvoerder, mentor en/of curator.